Dokumenty

Všeobecné zmluvné podmienky
Stiahnuť súbor
Cenník služieb dátových prenosov
Stiahnuť súbor
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
Stiahnuť súbor
Cenník prác oddelenia servisu
Stiahnuť súbor
Hodinové zúčtovacie sadzby - dopravné náklady
Hodinové zúčtovacie sadzby - dopravné náklady
Stiahnuť súbor