Certifikáty

Spoločnosť IFT InForm Technologies, a. s. je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení: ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, Oprávnenie na odborné prehliadky a skúšky, opravy, rekonštrukcie a montáž, Oprávnenie na výrobu technických zariadení.