Certifikáty

Spoločnosť IFT InForm Technologies, a. s. je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 27001, Oprávnenie na odborné prehliadky a skúšky, opravy, rekonštrukcie a montáž, Oprávnenie na výrobu technických zariadení.