O nás

IFT InForm Technologies, a.s.

Je spoločnosť s dlhodobým zameraním na riešenia potrieb zákazníkov z oblasti distribúcie elektrickej energie, elektroenergetiky, priemyslu a obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.

Portfólio našich činností a služieb zahŕňa projekčnú činnosť, komplexné dodávky technológií pre napäťové hladiny VVN,VN,NN, ich nasadenie, uvedenie do prevádzky, následný servis, údržbu a odborné prehliadky.

Poskytujeme služby a dodávky v oblasti systémov automatizovaného riadenia (SmartGrid), nastavenia a parametrizácie digitálnych ochrán, zberu dát z určených meradiel (SmartMetering) a technologických celkov, ich spracovanie, prenos a vizualizáciu.  

Vďaka pružnosti, flexibilite a inovačnému potenciálu máme skúsenosti s realizáciou pilotných projektov, zákazníckych riešení budovaných na základe nových technológií.

História spoločnosti

IFT InForm Technologies, a.s. bola založená v roku 2005. Hlavnou oblasťou pôsobenia boli dodávky, inštalácia a inžinierska činnosť pre oblasť riadiacich systémov, digitálnych ochrán v elektrických rozvodniach a staniciach vysokého napätia.

S využitím moderných technológií dátových prenosov sme portfólio činností rozšírili o výrobu zariadení pre diaľkové ovládanie prvkov v distribučných sieťach, ako diaľkovo ovládané úsekové odpínače, diaľkovo ovládané transformačné stanice a reclosery.

V rovnakom období  sme na základe nových telekomunikačných technológií rozšírili činnosť o oblasť odčítania ako aj zberu a prenosu dát z fakturačných meradiel. Od roku 2008 sme vstúpili do segmentu obnoviteľných zdrojov. V tomto segmente máme skúsenosť s budovaním fotovoltaických elektrární, dodávok systémov zberu dát pre potreby dispečerského riadenia distribučnej siete z bioplynových staníc, kogeneračných jednotiek, fotovoltaických elektrární, malých vodných elektrární a iných zelených zdrojov elektrickej energie.

V súčasnosti sme obohatili portfólio činností o riešenie problematiky pre oblasť distribúcie elektrickej energie v sieťach nízkeho napätia (NN), ich monitoringu automatizácie, vyhodnotenia prevádzkových stavov a dodávok tzv. „smart NN rozvádzačov“. A v nemalom rozsahu aj dodávky a inštaláciu nabíjacích staníc vyšších výkonových radov pre elektromobily.