Služby a produkty pre oblasť NN, VN, VVN

Komplexné dodávky technológií a služieb pre napäťové hladiny veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia ( VVN,VN,NN ) ich nasadenie a uvedenie do prevádzky. Dodávky prvkov, vypracovanie projektovej dokumentácie a riešení pre Smart Grids .