Servis a údržba

  • Servisná činnosť zariadení VN
  • Prevádzka a údržba fotovoltaických elektrární
  • Servis a prevádzka transformačných staníc
  • Termovízne kontroly VN, NN
  • Hotline servis 7/24
  • Výkon revízie elektrických zariadení