Smartmetering

Návrh a realizácia systémov diaľkového odčítania elektromerov, dodávky riešení pre diaľkový zber, vyhodnotenie a vizualizáciu údajov z technologických celkov, inštalácia a dodávky určených meradiel.