Smartmetering

  • Projekčná činnosť
  • Dodanie, parametrizácia a nastavenie elektromerov
  • Dodanie, parametrizácia a nastavenie zariadení pre diaľkový odpočet elektromerov
  • Smart metering
  • Montáž a plombovanie určených meradiel
  • Ručné odčítanie elektromerov
  • Dodanie, parametrizácia a nastavenie elektromerov pre IMS
  • Servisná činnosť