Referencie

Bratislava, Karlova ves

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Lamač

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Lamač

Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Podvornice

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Ružová dolina

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Dunajská streda

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Dunajská streda

Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Holíč

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Holíč

Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Levice

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Levice

Parametrizácia riadiaceho systému 110/22kV rozvodne paroplynového cyklu

Malé energetické zdroje

Do distribučnej siete ZSE, a.s. bolo našou spoločnosťou doteraz pripojených 9 BPS a 57 FTVE a 2 MVE. Do distribučnej siete SSE, a.s. 2 BPS a 45 FTVE a do distribučnej siete VSE 21 FTVE.

Nové Zámky

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Piešťany

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Piešťany

Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Senica

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Senica

Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Smolenice

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

SSE, a.s.

Inžiniering a montáž diaľkovo ovládaných recloserov

Trnava 1, Centrum

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Trnava 2, Zavar

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Želiezovce

Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

ZSE, a.s.

Dodávka a montáž diaľkovo ovládaných úsekových odpínačov

ZSE, a.s.

Dodávka a montáž indikátorov porúch na káblových vedeniach

ZSE, a.s.

Realizácia diaľkovo ovládaných transformačných staníc

ZSE, a.s.

Diaľkový odpočet elektrickej práce v rámci celého územia v pôsobnosti ZSE, a.s.