Telekomunikačná činnosť

  • Vybudovanie a prevádzka dátových sietí prostredníctvom technológie mobilných operátorov
  • Dátové prenosy z technologických a priemyselných objektov
  • Telemetrické aplikácie – prepojenie sledovaných zariadení a technológií prostredníctvom komunikačných zariadení
  • Zber dát z energetických objektov prostredníctvom telemetrických staníc a systémov