Realizácia investícií v energetike

  • Budovanie obnoviteľných zdrojov a kogeneračných jednotiek
  • Komplexné budovanie a rekonštrukcia verejného osvetlenia
  • Dodávky transformačných staníc, transformátorov a vn rozvádzačov