Automatizovaný systém diaľkového riadenia

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie systému ASDR a jej schválenie od PDS
  • Inštalácia, zapojenie a nastavenie systému ASDR
  • Predloženie dokladov k funkčnej skúške
  • Výkon funkčných skúšok v nadväznosti na ASDR