Servis a údržba

Monitoring, profylaktická činnosť, preventívne prehliadky, údržba a prevádzka elektrických zariadení a technologických celkov vrátane odborných prehliadok.