Riadiace systémy a scada

  • Dodávka HW a SW riešenia pre riadenie energetických komplexov
  • Realizácia zberu dát z energetických objektov prostredníctvom telemetrických staníc a systémov
  • Dodanie, parametrizácia a nastavenie riadiacich systémov
  • Dodanie, parametrizácia a nastavenie elektrických ochrán
  • Monitorovanie a riadenie fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc a ďalších energetických objektov
  • Vizualizácie technologických procesov v systéme SCADA