Produkty

Výroba, dodávka zariadení a prvkov pre oblasti merania, monitoringu a riadenia sieti VN,NN.

  • Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač
  • Diaľkovo ovládaný recloser
  • Diaľkovo ovládaná transformačná stanica
  • Indikátor skratu, zemného spojenia v sieťach vn
  • Indikátor prítomnosti napätia nn vývodov v transformačných staniciach
  • Bezdrôtové telekomunikačné zariadenia pre priemyselné riešenia
  • Nabíjacie stanice pre elektromobily
  • Zarezávacia pripojovacia svorka SZ12-400
  • Zdroj IPS801
  • Pohon IP66