Obnoviteľné zdroje energie

Dodávky a inštalácie obnoviteľných zdrojov, systémov zberu dát OZE pre potreby dispečerského riadenia distribučnej siete.