Obnoviteľné zdroje

  • Budovanie fotovoltaických elektrární, bioplynových staníc, kogeneračných jednotiek a malých vodných elektrární
  • Projektovanie objektov a zariadení pre obnoviteľné zdroje v systéme AutoCAD a Ruplan
  • Výroba a dodávka zariadení pre obnoviteľné zdroje
  • Vyvedenie elektrického výkonu na úrovni nn a vn
  • Dodávka a inštalácia transformačnej stanice
  • Dodávka a oživenie transformátorov a vn rozvádzačov
  • Zber a zabezpečenie prenosu dát pre dispečerské systémy riadenia distribučných spoločností
  • Dodanie a inštalácia systému SCADA pre diaľkový monitoring a ovládanie obnoviteľného zdroja
  • Výkon komplexných skúšok ako certifikovaná autorita distribučných spoločností
  • Servisná a revízna činnosť