Energetický manažment budov

  • Projekčná činnosť
  • Analýzy spotreby médií v objektoch a návrhy na úspory zavedením monitoringu a riadenia
  • Dodávka a inštalácia systémov pre riadenie energií v priemyselných administratívnych objektoch
  • Budovanie dohľadových systémov pre monitoring energií
  • Prevádzka a servis systému