Elektrické stanice 110/22 kV

  • Budovanie, rekonštrukcia a opravy elektrických staníc
  • Projektovanie energetických stavieb v systéme AutoCAD a Ruplan
  • Výroba a dodávka ovládacích skríň a rozvádzačov
  • Elektromontážne práce
  • Stavebno-montážne práce
  • Dodanie, parametrizácia a nastavenie riadiacich systémov
  • Dodanie, parametrizácia a nastavenie elektrických ochrán
  • Zabezpečenie prenosu dát pre dispečerské systémy riadenia
  • Komplexné funkčné skúšky
  • Servisná a revízna činnosť