Automatizácia VN a NN sietí

 • Projektovanie objektov a zariadení pre automatizáciu vn sietí v systéme AutoCAD a Ruplan
 • Výroba a dodávka zariadení pre automatizáciu vn sietí
 • Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač
 • Diaľkovo ovládaný recloser
 • Diaľkovo ovládaná transformačná stanica
 • Indikátory skratu, zemného spojenia v sieťach vn
 • Indikátor prítomnosti napätia nn vývodov v transformačných staniciach
 • Smart metering - diaľkové odpočty elektromerov
 • Servis a ručné odpočty elektromerov
 • Zabezpečenie prenosu dát pre dispečerské systémy riadenia
 • Komplexné funkčné skúšky
 • Servisná a revízna činnosť
 • Smart NN rozvádzače