Bratislava, Karlova ves
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Lamač
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Lamač
Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Podvornice
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Bratislava, Ružová dolina
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Dunajská streda
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Dunajská streda
Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Holíč
ealizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Holíč
Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Levice
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Levice
Parametrizácia riadiaceho systému 110/22kV rozvodne paroplynového cyklu

Malé energetické zdroje
Do distribučnej siete ZSE, a.s. bolo našou spoločnosťou doteraz pripojených 9 BPS a 57 FTVE a 2 MVE. Do distribučnej siete SSE, a.s. 2 BPS a 45 FTVE a do distribučnej siete VSE 21 FTVE.

Nové Zámky
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Piešťany
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Piešťany
Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Senica
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Senica
Realizácia miestneho SCADA systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Smolenice
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

SSE, a.s.
Inžiniering a montáž diaľkovo ovládaných recloserov

Trnava 1, Centrum
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Trnava 2, Zavar
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

Želiezovce
Realizácia riadiaceho systému 110/22 kV rozvodní ZSE, a.s.

ZSE, a.s.
Dodávka a montáž diaľkovo ovládaných úsekových odpínačov

ZSE, a.s.
Dodávka a montáž indikátorov porúch na káblových vedeniach

ZSE, a.s.
Realizácia diaľkovo ovládaných transformačných staníc

ZSE, a.s.
Diaľkový odpočet elektrickej práce v rámci celého územia v pôsobnosti ZSE, a.s.